”OLLES-JONKE” JONAS OLSSON, GALVEN 1886 – 1981

”Olles-Jonke” var en spelman som aldrig deltog i några spelmanstävlingar.  Han spelade mest för sig själv eller till dans. Han hade därför ett spelsätt som var ganska opåverkat av andra.

Han hade också det synkoperade rullstråk, ”jéri-jér” som beskrivits tidigare. Det hade han lärt sig efter att ha hört ”Lillback-gubben” spela.

Eftersom ”Olles-Jonke” levde in på 1980-talet kunde några yngre spelmän i Alfta spelmanslag dokumentera hans spelsätt med hjälp av bandspelare.  

Polska.rm 110kb

Polska.mp3 425kb