JOHAN ORINDER,OVANÅKER 1877 – 1949

 

Född i Roteberg, Ovanåker. Sägs ha haft ett fint och vårdat spelsätt. Fadern var en god spelman av gamla stammen och spelade ofta på bröllop. Hans syster, som gripits av en religiös väckelse, förebrådde sin bror för hans syndfulla spelmansliv och han slutade spela och sålde fiolen. Sonen Johan började sin spelmanskarriär med att köpa flisorna av en sönderslagen fiol för 5 öre. Han lagade den så pass så att han, med faderns hjälp, kunde ta ut några låtar och sedan var det klippt.

  Han blev så framgångsrik i sitt fiolspel så att det t o m blev tal om att han skulle söka in vid Musikaliska Akademien i Stockholm men hans blyghet hindrade honom, en sak som han vid mogen ålder ångrade.  När Hälsingestämman hölls i Bollnäs 1908, cyklade han dit tillsammans med Kvär Erik Vestberg, en mycket musikalisk yngling som tyvärr inte kunde spela men han brukade vissla låtarna för sin kamrat Johan.  

Av religiösa motiv lade också Johan Orinder bort fiolen och spelade inte på över 30 år. På äldre dar tog han på nytt upp låtspelet och det var då som han tillsammans med sin svåger, Näs-Erik Olsson, återupplivade sin ungdoms kunskaper på fiolen.